X
تبلیغات
رایتل
کافی نت - اطلاعیه های استخدام - سایت - دانلود آهنگ
دوشنبه 7 شهریور‌ماه سال 1390
استخدام هیات علمی در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران وابسته به سازمان تحقیقات, آموزش وترویج کشاورزی- وزارت جهاد کشاورزی جهت تامین کادر هیات علمی در کرج و شهرستانها از محل سهمیه موضوع نامه شماره 137138/224مورخ 22/12/1388 و مجوزشماره 8180/90/224مورخ 08/04/1390و 11725/90/224مورخ 19/05/1390 امور برنامه ریزی معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور ونامه شماره 221/26968مورخ 09/05/ 1390سازمان تحقیقات, آموزش وترویج کشاورزی تعداد نه(9) نفراز افراد دارای مدرک تحصیلی PhD واجد شرایط ذیل را از طریق مصاحبه علمی - تخصصی و پس از طی مراحل گزینش وتایید صلاحیت های عمومی در چار چوب ضوابط ومقررات جذب اعضای هیات علمی بصورت تمام وقت هیات علمی قراردادی( پیمانی ) استخدام وبکار گیری می نماید


تا ۳۱ شهریور

اعتقادبه مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران
-تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی مطرح در قانون اساسی
-تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
-داشتن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم از خدمت (ویژه آقایان )
-عدم اتهام ومحکومیت به فساد اخلاقی وعدم سوء پیشینه کیفری و عدم اعتیاد به مواد افیونی
-داوطلبان نباید از افرادی باشند که به موجب آراء مراجع قضایی وذیصلاح از خدمات دولتی منع شده باشند
- عدم اشتغال به تحصیل در دانشگاهها ومراکز آموزش عالی در زمان انتشار اگهی استخدام
-برخورداری ازسلامتی وتوانایی کامل جسمی وروانی برای انجام وظایف محوله باتشخیص پزشک معتمد پژوهشکده بیوتکنولوژی
کشاورزی ایران
-حداقل سن 20 سال وحداکثر سن 40 سال تا تاریخ انتشار آگهی استخدام
تبصره: موارد ذیل به شرط ارایه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد .
1367 به میزان مدت خدمت در جبهه /05/ 1359 لغایت 29 /06/ -حضور در جبهه های نبرد حق علیه باطل بطور داوطلبانه از تاریخ 31
-جانبازان ورزمندگانی که در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل بستری ویا استراحت پزشکی داشته اند به میزان مدت
زمان بستری واستراحت پزشکی
-افراد خانواده معظم شهدا ؛ آزادگان ؛ مفقود الاثر وجانبازان از کار افتاده کلی که قادر به انجام کار نمیباشند: شامل ( همسر؛ فرزندان ؛
پدر ومادر ؛خواهر وبرادر) حداکثر به مدت 5 سال
-آزادگان از شرط حداکثر سن معاف می باشند.
1357 به خدمت اشتغال داشته اند به میزان /11/ -داوطلبانی که به صورت غیر رسمی وتمام وقت در دستگاههای دولتی از تاریخ 22
خدمت غیر رسمی آنها


تذکرات:
-1 باستناد بند ز ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ده درصد ( 10 % ) پذیرفته شدگان از بین
ایثارگران شامل
-رزمندگان با بیش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه
(% -جانبازان بالای بیست وپنج درصد ( ٢۵
-آزادگان بالای سه سال اسارت
(% -فرزندان جانبازان بالای پنجاه درصد ( ۵٠
-فرزندان شهداء وفرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت
- ایثار گران مذکور ضمن تکمیل فرم تقاضای استخدام وتهیه کلیه مدارک مورد نیاز ملزم به دریافت معرفی نامه مربوط از مراجع
ذیربط ( بنیاد شهید ؛ امور ایثارگران ؛ ستاد رسیدگی به امور آزادگان ؛ نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ؛ اداره کل امور
اداری ستاد وزارت جهاد کشاورزی ویا مدیریت امور اداری سازمان جهاد کشاورزی استانها) جهت ارسال به همراه سایر مدارک میباشد.
-2 به مدارک ارسالی توسط دانشجویان ودارندگان مدارک تحصیلی پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز
وهمچنین مدارک معادل ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-3 داوطلبان نباید مستخدم رسمی وپیمانی وقراردادی تمام وقت سایر دستگاههای دولتی باشند .
-4 مدرک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی درصورت پذیرفته شدن حداکثر 2ماه پس از اعلام نتایج بایستی به تایید
سازمان مرکزی دانشگاه مذکور رسانده شود.
-5 در هر مرحله از مراحل مربوط به استخدام چنانچه خلاف اطلاعات اعلام شده توسط داوطلب محرز گردد مراحل طی شده کان
لم یکن تلقی وبا اعلام میزان خسارت وارده توسط پژوهشکده , کلیه خسارت از داوطلب اخذ می گردد.
ب- مدارک مورد لزوم
*تکمیل فرم تقاضای استخدام (با دقت وخط خوانا)
*تصویر مدارک کارشناسی وکارشناسی ارشد ودکتری (تصویر ارزشیابی مدرک دکتری درصورت اخذ مدرک از دانشگاههای خارج از
کشور )
*تصویر تمام صفحات شناسنامه
*تصویر پشت وروی کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم (ویژه آقایان )
*تصویر پشت وروی کارت ملی
3(الصاق یک قطعه از عکس ها روی فرم تقاضای استخدام ) * 6 قطعه عکس پرسنلی 4 *
*اصل رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ 60000 ریال به حساب جاری 980 خزانه تزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل
پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران باعنوان حق ثبت نام داوطلبان استخدام در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران .
کامل داوطلب ( شناسنامه علمی) به همراه مستندات. RESUME*
*تصویر صفحه اول مقالات مرتبط با رشته تحصیلی در مجلات علمی , ترویجی وسایر مجلات معتبر داخلی وخارجی یا گواهی
پذیرش
* تصویر صفحه اول ( شناسنامه )پروژه ها وطرح های انجام شده یا در حال اجراء
*شرح مختصری از زندگی با تاکید بر فعالیتهای فرهنگی, اجتماعی وعلمیارسال مدارک با ژست سفارشی  : کرج بعد از میدان شهید فهمیده روبروی بانک کشاورزی شعبه نهال وبذر –پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران صندوق پستی 1897
31535 دبیرخانه استخدام هیات علمی قراردادی پیمانی (کارگزینی ) ارسال نمایند ودر صورت لزوم کسب اطلاعات بیشتر می توانند ب ا
0261 )داخلی 244 تماس حاصل نمایند . ) شماره تلفن 2709652,2705484, 2703536


محل مصاحبه :

محل انجام مصاحبه تخصصی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران به آدرس ذکر شده در بند ج می باشد که از طریق ارسال
وهمچنین تماس تلفنی با آدرس وشماره تلفن اعلامی (E-mail) دعوتنامه کتبی ,ارسال به پست الکترونیکی
در ردیف 21 فرم تقاضای استخدام , به اطلاع خواهد رسید.

//tabligh vpn j**